• หลังจากวันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 23.59 ระบบแจ้งความจำนงค์ในการขอรับการทดสอบเข้าเป็นนักเรียนห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จะดำเนินการปิดระบบและในช่วงวันที่21-22 มิถุนายน 2563 จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกที่ www.computerbodin3.com
  • การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนห้องเรียนคอมพิวเตอร์นั้น จะเป็นการทดสอบผ่านระบบสอบออนไลน์ โดยรายละเอียดการเข้าสอบจะชี้แจงบนเว็บwww.computerbodin3.com ก่อนวันสอบอีกครั้ง (ให้นักเรียนที่จะเข้าทดสอบคอยติดตามในหน้าเว็บดังกล่าว)


4 Comments

ด.ญ ฟาติมะ เนียมศิริ · June 18, 2020 at 9:13 am

คิดอยากจะเรียนคอมพิวเตอร์เพราะฉันชอบเรียนเทคโนโลยีคะ

    paweena rungma · June 23, 2020 at 2:10 pm

    ขอบคุณค่ะ

ธนวันต์ หลวงใน · June 24, 2020 at 9:34 am

เข้าสอบ

ธนวันต์ หลวงใน · June 24, 2020 at 9:35 am

ต้องการเข้าสอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *