ตรวจสอบการกรอกข้อมูลการขอรับวัคซีน สำหรับคุณครูที่ปรึกษา

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล

  1. เลือก ระดับชั้น ที่ต้องการค้นหาข้อมูล เลือก เท่านั้น
  2. เลือก ห้อง ที่ต้องการค้นหาข้อมูล เลือก เท่านั้น
  3. จะแสดงสถานะการกรอกข้อมูลของนักเรียนห้องตนเอง

*ระบบจะอัพเดทข้อมูลทุก 20 นาที