เเจ้งความจำนงเข้าเรียนได้ตั้งแต่ วันที่ 12 มีนาคม 2564

เเจ้งความจำนงเข้าเรียนได้ตั้งแต่ วันที่ 12 มีนาคม 2564ทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://www.bangkok2.org/ <<คลิ๊ก>>

อัพเดท: >>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักเรียนห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2563

นักเรียนคนที่สอบผ่านการคัดเลือก นักเรียนต้องกรอกข้อมูลรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนห้องเรียนคอมพิวเตอร์       (Computer Gifted Program)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปี2563 คลิกที่นี่ เพื่อรายงานตัว