สำรวจความสมัครใจรับวัคซีนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สำหรับนักเรียนชายอายุ 12-15 ที่มีความประสงค์รับวัคซีนเข็ม 2

การสำรวจความสมัครใจรับวัคซีนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สำหรับนักเรียนชายอายุ 12-15 ที่มีความประสงค์รับวัคซีนเข็ม 2

ขั้นตอน

  • 1. ให้ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนชาย อายุ 12-15 ปี ที่ได้รับวัคซีน Pfizer เข็มแรกแล้ว

  • 2.ให้ผู้ปกครอง ดำเนินการกรอกข้อมูล เพื่อยืนยัน การรับหรือไม่รับ วัคซีนในเข็ม 2 
    – สำหรับนักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคเข็มแรก ที่โรงเรียน ถ้าประสงค์การรับวัคซีนเข็ม 2 จะได้รับวัคซีน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เช่นเดิม
    – สำหรับนักเรียนที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 ที่ห้างเดอะมอลล์ บางกะปิ ถ้าประสงค์การรับวัคซีนเข็ม 2 จะได้รับวัคซีน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้างเดอะมอลล์ บางกะปิ เช่นเดิม
    (สามารถตรวจสอบกำหนดวันฉีดได้ที่ หน้าตรวจสอบข้อมูล)

 

***แบบตรวจสอบข้อมูล อาจต้องรออัพเดทข้อมูลหลังกรอกแล้วประมาณ 30 นาที

กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการรับวัคซีนเข็ม 2