ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

อัพเดท: >>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักเรียนห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2563

นักเรียนคนที่สอบผ่านการคัดเลือก นักเรียนต้องกรอกข้อมูลรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนห้องเรียนคอมพิวเตอร์       (Computer Gifted Program)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปี2563 คลิกที่นี่ เพื่อรายงานตัว

New—> ลิงค์ระบบสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนห้องเรียนคอมพิวเตอร์

ข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการดำเนินการสอบคัดเลือก กรณีที่>>>>1. ถ้านักเรียนมีคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและโทรศัพท์มือถือ     1.1 ให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือเข้า Google Meet  และใช้คอมพิวเตอร์เข้าทำแบบทดสอบ กรณีที่>>>>2. ถ้านักเรียนมีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค      2.1 นักเรียนสามารถเข้าได้ทั้ง Google Meet และเข้าทำแบบทดสอบ กรณีที่>>>>3.ถ้านักเรียนมีโทรศัพท์มือถืออย่างเดียว     3.1 นักเรียนสามารถเข้าได้ทั้ง Google Meet และเข้าทำแบบทดสอบ หมายเหตุ : google meet ใช้เพื่อให้ครูผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกเห็นหน้านักเรียนระหว่างทำข้อสอบ

งานคอมพิวเตอร์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

ติดต่อเรา

5/23 ซอยลาดพร้าว 69 ถนนลาดพร้าว  แขวงสะพานสอง  เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรสาร 
0-2530-2325 โทรศัพท์ 0-2530-2326, 0-2530-2327