ข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการดำเนินการสอบคัดเลือก

กรณีที่>>>>1. ถ้านักเรียนมีคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและโทรศัพท์มือถือ

    1.1 ให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือเข้า Google Meet  และใช้คอมพิวเตอร์เข้าทำแบบทดสอบ

กรณีที่>>>>2. ถ้านักเรียนมีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

    2.1 นักเรียนสามารถเข้าได้ทั้ง Google Meet และเข้าทำแบบทดสอบ

กรณีที่>>>>3.ถ้านักเรียนมีโทรศัพท์มือถืออย่างเดียว

    3.1 นักเรียนสามารถเข้าได้ทั้ง Google Meet และเข้าทำแบบทดสอบ

หมายเหตุ : google meet ใช้เพื่อให้ครูผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกเห็นหน้านักเรียนระหว่างทำข้อสอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *