Author: paweena rungma

อัพเดท: >>> ประกาศผลการสอบคัดเลือกและรายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักเรียนห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2563

นักเรียนคนที่สอบผ่านการคัดเลือก นักเรียนต้องกรอกข้อมูลรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนห้องเรียนคอมพิวเตอร์       (Computer Gifted Program)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปี2563 คลิกที่นี่ เพื่อรายงานตัว

New—> ลิงค์ระบบสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนห้องเรียนคอมพิวเตอร์

ข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการดำเนินการสอบคัดเลือก กรณีที่>>>>1. ถ้านักเรียนมีคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและโทรศัพท์มือถือ     1.1 ให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือเข้า Google Meet  และใช้คอมพิวเตอร์เข้าทำแบบทดสอบ กรณีที่>>>>2. ถ้านักเรียนมีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค      2.1 นักเรียนสามารถเข้าได้ทั้ง Google Meet และเข้าทำแบบทดสอบ กรณีที่>>>>3.ถ้านักเรียนมีโทรศัพท์มือถืออย่างเดียว…

2.—> “NEW”>>>>แจ้งความจำนงค์เข้าเรียนห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (Computer Gifted) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยนักเรียนสามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนี้ได้ตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2563 คำชี้แจง 1. นักเรียนต้องมี E-mail ที่เป็น…

1—> กำหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563? #NMRBDCGP104 #ComputerGiftedProgram

หลังจากวันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 23.59 ระบบแจ้งความจำนงค์ในการขอรับการทดสอบเข้าเป็นนักเรียนห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จะดำเนินการปิดระบบและในช่วงวันที่21-22 มิถุนายน 2563 จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกที่ www.computerbodin3.com การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนห้องเรียนคอมพิวเตอร์นั้น จะเป็นการทดสอบผ่านระบบสอบออนไลน์ โดยรายละเอียดการเข้าสอบจะชี้แจงบนเว็บwww.computerbodin3.com ก่อนวันสอบอีกครั้ง (ให้นักเรียนที่จะเข้าทดสอบคอยติดตามในหน้าเว็บดังกล่าว)