โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยนักเรียนสามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนี้ได้ตั้งแต่
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2563

คำชี้แจง

1. นักเรียนต้องมี E-mail ที่เป็น @gmail.com

2. นักเรียนสามารถเข้าแจ้งความจำนงค์ ได้โดยการ คลิกที่ >>>>ไอคอน ด้านบน

3. นักเรียนสามารถโพสถามรายระเอียดหรือติดตามรายละเอียดต่างๆผ่าน QR Code ที่อยู่ในรายละเอียดกำหนดการรับสมัครที่อยู่ในเว็บไซต์ www.computerbodin3.com

  • หลังจากวันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 23.59 ระบบแจ้งความจำนงค์ในการขอรับการทดสอบเข้าเป็นนักเรียนห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จะดำเนินการปิดระบบและในช่วงวันที่21-22 มิถุนายน 2563 จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกที่ www.computerbodin3.com
  • การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนห้องเรียนคอมพิวเตอร์นั้น จะเป็นการทดสอบผ่านระบบสอบออนไลน์ โดยรายละเอียดการเข้าสอบจะชี้แจงบนเว็บ  www.computerbodin3.com ก่อนวันสอบอีกครั้ง (ให้นักเรียนที่จะเข้าทดสอบคอยติดตามในหน้าเว็บดังกล่าว)
Notepad, Notebook, Pad, Novel  Flat Color Icon. Vector icon banner Template

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *