Month: January 2020

1—> กำหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563? #NMRBDCGP104 #ComputerGiftedProgram

หลังจากวันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 23.59 ระบบแจ้งความจำนงค์ในการขอรับการทดสอบเข้าเป็นนักเรียนห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จะดำเนินการปิดระบบและในช่วงวันที่21-22 มิถุนายน 2563 จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกที่ www.computerbodin3.com การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนห้องเรียนคอมพิวเตอร์นั้น จะเป็นการทดสอบผ่านระบบสอบออนไลน์ โดยรายละเอียดการเข้าสอบจะชี้แจงบนเว็บwww.computerbodin3.com ก่อนวันสอบอีกครั้ง (ให้นักเรียนที่จะเข้าทดสอบคอยติดตามในหน้าเว็บดังกล่าว)